OrtoMistrz jest pierwszą aplikacją w języku polskim umożliwiającą przetestowanie znajomości zasad polskiej ortografii. Jeśli nasze dziecko nie radzi sobie z ortografią, pozwólmy mu sprawdzić się podczas krótkich testów z 3-ech różnych zakresów: „h-ch”, „u-ó” oraz „ż-rz”. Każdy z testów składa się z 10-ciu pytań. Prawidłowa odpowiedź nagradzana jest uśmiechniętą buzią, natomiast błędna - smutną minką oraz wyraźnym zaznaczeniem jaka odpowiedź jest prawidłowa.

Na końcu każdego testu program wystawia ocenę (1-6). Program analizuje wszystkie udzielone odpowiedzi, rozpoczęcia testów, zgromadzone oceny, które potem użytkownik może obejrzeć w dzienniczku ucznia. Dodatkową zaletą programu jest możliwość uruchomienia pełnego egzaminu, składającego się z zestawu pytań 10-25, z dowolnie wybranych poszczególnych testów.

 

OrtoMistrz

Ortografia nie jest taka trudna

OrtoMistrz w AppStorehttp://itunes.apple.com/pl/app/ortomistrz/id392691735?mt=8
 
Free Web Hosting